Modificari privind microintreprinderile – legea 227/2015 (Noul Cod Fiscal)

  • In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
  1.  a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor;
  2.  a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
  3.  a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
  4.  capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
  • – nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti. Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3%.
  • O microintreprindere ce inregistreaza un salariat este impozitata cu o cota de 1% pentru primele 24 luni de activitate daca asociatii/actionarii nu au mai detinut titluri financiare la alte persoane juridice.
  • Daca societatea a fost infiintata pe un termen limitat, durata minima a societatii este de 48 luni.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0