Legea contabilitatii – ce trebuie sa cunosti neaparat

15 lucruri importante din legea contabilitatii

 1. Contabilitatea se ţine în limba română şi înmoneda naţională.
 2. Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia sa tina evidenta contabila in partida dubla si sa intocmeasca situatiile financiare.
 3. PFA, II, IF tin evidenta contabila in partida simpla.
 4. Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele juridice revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.
 5. Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.
 6. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale.
 7. Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz.
 8. Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
 9. Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.
 10. Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.
 11. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz
 12. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.
 13. În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiuluiFINANCIAR. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar
 14. Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
 15. Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

Sursa:   Legea contabilitatii

Oana Tomoiaga

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0