Indemnizatia de somaj – informatii complete

De cand se acorda indemnizatia ?

In primul rand trebuie mentionat ca indemnizatia se acorda la cerere, de la data:
• încetarii raporturilor de munca;
• încetarii mandatului; 
• încetarii contractului de asigurare pentru şomaj;
• încetarii motivului pentru care au fost pensionate; 
• încetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
• ramânerii definitive a hotarârii judecatoreşti;
• încetarii activitaţii desfaşurate exclusiv pe baza convenţiei civile;
• expirarii perioadei de 60 de zile, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

Indemnizaţia de şomaj se acorda de la data menţionată mai sus, daca cererea este înregistrata la agenţia pentru ocuparea forţei de munca în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acorda începând cu data înregistrarii cererii.

Perioada de acordare a indemnizatiei de somaj difera in functie de stagiul de cotizare, astfel:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Indemnizatia de şomaj se acorda lunar, diferenţiat în funcţie de stagiul de cotizare.
Pentru fracţiuni de luna indemnizaţia de şomaj se calculeaza proporţional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Cum se calculeaza?

– 75% din valoarea indicatorului social de referinţa în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
– suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0