Indemnizatia asociatului unic –prevederi legislative

In primul rand trebuie sa precizam ca asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.

Art. 15 din Legea societatilor comerciale prevede : “Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.”

ART. 55  din Codul fiscal precizeaza ca regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi indemnizaţiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, fiind considerat asimilat salariilor.

 

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0