In ce situatii poate ANAF sa estimeze baza de impunere ?

Baza legala : art. 67 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Acest articol prevede ca organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere în situaţii cum ar fi:
a) neîndeplinirea de către contribuabil a obligaţiei de a declara bunurile sau veniturile impozabile;
b) constatarea de către organele de inspecţie fiscală a faptului că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete, ori acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0