Despre

Yesnews este un site de informare pentru antreprenori, cu informatii utile din toate domeniile economice si mai ales, orientat pe stiri pozitive !