DEMISIA – ce este, termenul de preaviz

Ce este demisia ?

Reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatotului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloae de proba.

Termenul de preaviz este convenit de parti in contractul individual de munca sau cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de :

  • 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie;
  • 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Pe durata preavizului contractul indiviual de munca ramane neschimbat si inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

Salariatul poate demisiona fara preaviz, daca :

  • Angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca;
  • Salariatul se afla in cursul sau la sfarsitul perioadei de proba.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0