Delegare vs. detasare

Printre posibilitatile de modificare a contractului individual de munca regasim delegarea si detasarea.

Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc decat cel prevazut in contractul individual de munca.

Delegarea                                                                             

Delegarea reprezinta exercitarea temporara a atributiilor de serviciu in afara locului de munca al salariatului.

Delegaraea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Daca salariatul refuza prelungirea delegarii, acesta nu poate fi sanctionat.

In timpul delegarii, salariatul, are dreptul la plata cheltuielilor de trasnport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare (diurna).

Se suspenda contractul individual de munca pe perioada delegarii?

Contractul individual de munca NU se suspenda pe perioada delegarii.

 

Detasarea

Detasarea presupune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de maxim un an. Prin exceptie, detasarea poate fi prelungita din motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de trasnport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare. Drepturile ce se acorda salariatului sunt acordate de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea.

Salariatul are poate sa beneficieze de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

 

Daca exista divergente intre cei doi angajatori si niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.

Se suspenda contractul individual de munca pe perioada detasarii?

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada detasarii.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0