Cum se va inregistra in contabilitate bacsisul?

Potrivit OUG nr. 8/2015 privind principalele modificari privind operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronic fiscal, bacsisul se va impozita incepand cu 8 mai 2015.

Intrebarea pentru contabili este cum se va inregistra in contabilitate bacsisul?

Articolul 2 alin. (6)  din OUG nr. 8 /2015 spune asa:

(…)

(6) Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.”

Asadar, in opinia noastra, contul in care se va inregistra bacsisul este  Contul 758 “Alte venituri din exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se  ține evidența veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare.

În creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se înregistrează:

‐ sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

‐ valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (461);

‐ valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităților datorate de terți (411, 451, 453, 461, 418);

‐  cota‐parte a subvențiilor pentru investiții trecută  la venituri, corespunzător amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidență a activelor (475);

‐ bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);

‐ bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);

‐ drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);

‐ sumele cuvenite unității, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448);

‐ prețul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 461);

‐ diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entități şi valoarea mărfurilor care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

‐ sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii față de furnizori, creditori diverşi, acționari/asociați (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele respective);

‐  sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de  şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe  şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

Sursa: www.contzilla.ro

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0