Cum sa alegi denumirea firmei ? Formalitati ONRC

Inainte de a incepe demersurile de inmatriculare a unei societati comerciale trebuie sa alegi denumirea si sa o rezervi la ONRC.

Pentru acesta se depune o cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă in original, completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor .

Se va face si dovada privind plata taxei de registru , respectiv:

• 45 lei – taxa de registru;
• 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006.

Cateva precizari importante :

• Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română
• Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora
• Înscrierea unei firme care conţine cuvintele “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului
• Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii;
• Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ .

În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării

Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă :

• articularea cuvintelor;
• inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
• dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme;
• adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
• utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
• folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau rezervată;
• utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
• utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
• adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;
• adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0