Cum poti face angajari in 2020?

Atunci cand vrei sa inchei un contract in vederea angajarii exista mai multe forme de incheiere a acestuia, cu avantaje de ambele parti. In cele ce urmeaza o sa prezentam catevea dintre ele:

 1. Contract individual de munca pe perioada nedeterminata

Un contract individual de munca se incheie in scopul prestarii unei munci de catre salariat in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

O persoana poate poate incheia CIM, respectiv, poate dobandi calitatea de angajat, in urmatoarele cazuri:

 • de la implinirea varstei de 15 ani – cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali, pentru activitatile potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.
 • de la 16 ani – atunci o persoana fizica dobandeste capacitate de munca;
 • de la 18 ani – incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase

Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

Calitatea de angajator poate fi dobandita atat de persoane fizice cat si juridice.

 • o persoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator,  din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu.
 • o persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice.

Ca urmare a evenimentelor din ultima perioada, pentru stimularea angajatorilor si sutinerea celor ce sunt in cautarea unui loc de munca, AJOFM acorda urmatoarele beneficii daca sunt angajate persoane cu varsta peste 50 de ani si persoane cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani:

Angajarea persoanelor cu varsta peste 50 de ani.

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 -31 decembrie 2020 încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane de peste 50 de ani ale căror CIM-uri au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă si sunt inregistrate ca șomeri în evidența AJOFM, beneficiaza de urmatoarele:

 • primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Nu pot beneficia de aceste masuri urmatorii angajatori:

a) instituții și autorități publice;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior acestui termen sunt obligați să restituie sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării CIM, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul:

 • art. 55 lit. b) -ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
 • art. 56 alin. (1) lit. d) -ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • art. 56 alin (1) lit. e) – ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 • art. 65 -pentru motive care nu ţin de persoana salariatului – determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Angajarea persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani

Daca angajatorii incadreaza in munca pana la 31.12.2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga persoane cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, beneficiza:

 • lunar
 • pe o perioadă de 12 luni
 • pentru fiecare persoană angajată
 • 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Nu pot beneficia de aceste masuri urmatorii angajatori:

a) instituții și autorități publice;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin. Daca inceteaza contractele sumele vor trebui restituite.

 • Contract individual de munca pe perioada determinata

De regula, un contract individual de munca se incheie pe perioada nedeterminata, dar sunt cateva exceptii cand acesta poate fi incheiat si pe perioada determinata.

Acesta se incheie numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

Contractul individual de munca pe perioada determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Contractul poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.

Intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 3 contracte individuale de munca pe perioada determinata.

Contractele individuale de  munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt consderate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Iata in ce situatii poti incheia contracte individuale de munca pe perioada determinata:

 • pentru inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva. In acest caz, dupa ce durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.
 • cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
 • activitati cu caracter sezonier;
 • in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
 • pensionare pentru limita de varsta. Poti angaja o persoana care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta
 • ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • cumularea pensiei cu salariul. Poti angaja pensionari care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 • in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

3. Ucenicie

Incheierea unui contract de ucenicie ar putea avea avantaje de ambele parti, atat pentru angajator cat si pentru salariat. Ucenicia este de ajutor atunci cand ai nevoie de angajati, dar acestia nu au pregatirea necesara in domeniu.

Prin urmare, ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functe de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

 • 6 luni in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1. Asadar, pentru obtinerea nivelului 1 de calificare profesionala, contractul de ucenicie se incheie pentru o perioada de 6 luni Pentru acest nivel sunt derulate activitati simple si de rutina.
 • 12 luni in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2. Contractul se incheie pentru 12 luni, iar activitatile devin mai complicate si acest nivel presupune si colaborarea cu colegii.
 • 24 de luni in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobanirea competentelor unei calificari de nivel 3.
 • 36 de luni in cazul in care ucenicia se organizeaza pentru dobandirea competentelor unei calificari de nivel 4. Nivelul 4 este cel mai inalt nivel de calificare ce poate fi obtinut de catre un uncenic.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

Daca vrei sa angajezi ucenici, in termen de 5 zile de la vacantarea unui loc de munca, trebuie sa anunti AJOFM si sa completezi un formular.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ce doresc sa devina ucenici trebuie sa se inregistreze in baza de date AJOFM si sa depuna o cerere de participare la ucenicie. Inregistrarea se face pe baza urmatoarelor documente:

 • Actul de identitate, in original si copie;
 • Actele de studii si de calificare, in orginal si copie;
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca presoana este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale.

Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile in Revisal. Pe langa contractul de ucenicie, trebuie sa existe si urmatoarele anexe: dispozitia de repartizare, fisa postului, contractul de prestări de servicii de formare profesională (in situatia in care angajatorul nu este furnizor de formare profesionala autorizat), planul de activitate al ucenicului.

Programul de ucenicie se finalizeaza cu sustinerea si promovarea examenului de absolvire pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de catre comisia de autorizare, in urma caruia, ucenicul primeste un Certificat de calificare cu recunoastere nationala.

4. Internship

Angajatorii pot primi in programe de internship studenti si absolventi, astfel acestia dobandesc experienta intr-un anumit domeniu.

Programele de internship pot fi organizate pentru un numar de interni ce nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor. Asadar, numarul salariatilor pentru a putea primi o persoana in internship este de minim 10. (5%*10 salariati = 0.5) Numarul programelor de internship pe care organizatia le poate desfasura se calculeaza prin rotunjire la numarul intreg mai mare, daca prima zecimala este egala sau mai mare cu 5.

Durata programului de internship este de maxim 720 ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

Intre intern si organizatia-gazda se  poate incheia un singur contract de internship dar, prin exceptie, se pot incheia mai multe contracte cu conditia ca acestea sa fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni. Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship. Indemnizatia lunara este echivalenta cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0