Cum pot modifica obiectul de activitate al firmei?

Daca doriti sa va modificati obiectul de activitate trebuie sa cunoasteti urmatoarele aspecte:

  • Firma poate avea un singur obiect principal de activitate caruia sa ii corespunda un singur cod CAEN, insa numarul de obiecte secundare de activitate nu este limitat;
  • Pentru modificarea obiectului de activitate al unei firme profesionistul trebuie sa completeze si sa depuna la ONRC o cerere de inregistrare, la care se adauga: 
    – actul modificator al actului constitutiv, care poate fi reprezentat, dupa caz, de (hotararea AGA sau decizia asociatului unic/Consiliului de Administratie/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv, hotararea membrilor grupului de interes economic sau grupului european de interes economic);

– actul constitutiv actualizat, în original, in una din urmatoarele forme: inscris sub semnatura privata, inscris sub semnatura privata atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a continutului si a datei actului, inscris sub semnatura privata, certificat de la ONRC in forma autentica.

  • Actul constitutiv trebuie modificat deoarece, el cuprinde, in mod obligatoriu, obiectul de activitate al acesteia, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
  • Administratorii, respectiv directoratul vor depune la ONRC, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul rezolutiei directorului ONRC si/sau a persoanei desemnate;
  • Profesionistul mai are obligatia de a depune si urmatoarele documente:

– Declaraţia – tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii semnata de asociati sau de administratori, model 3 – (original). In aceasta declaratie tip trebuie inscrise toate activitatile care se desfasoara la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost mentionate anterior in declaratia pe propria raspundere;

– Avizele prealabile prevazute de legi speciale (copie).

  • In cazul in care solicitati modificarea obiectului de activitate principal al firmei, atunci va trebui sa depuneti, pe langa documentele mai sus mentionate si certificatul de inregistrare al firmei in original;
  • Aveti posibilitatea sa desemnati o alta persoana care sa indeplineasca toate formalitatile legale necesare, caz in care trebuie depusa si o imputernicire speciala si autentica, in original;
  • Pe langa posibilitatea depunerii cererii si documentelor la ONRC, direct la ghiseu, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, exista si optiunea completarii si transmiterii acestora on-line, cu semnatura electronica extinsa (www.onrc.ro).

Sursa: ONRC

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0