Criterii de desemnare a administratorului independent

Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie sa fie independenti. La desemnarea administratorului independent, AGA va avea in vedere urmatoarele criterii:

  1. sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
  2. sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
  3. sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara, alta decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;
  4. sa nu fie actionar semnificativ al societatii;
  5. sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societaţi care are astfel de relatii cu societatea, daca acestea ii pot afecta obiectivitatea;
  6. sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
  7. sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;
  8. sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
  9. sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile 1 si 4.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0