Continutul actului administrativ fiscal

Actul  administrativ fiscal se poate emite in scris, pe hartie sau in format electronic. Cel care se emite in scris, pe hartie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

 • denumirea organului emitent;
 • data la care a fost emis si data la care isi produce efectele;
 • datele de identificare a contribuabilului sau a imputernicitului;
 • numele persoanelor imputernicite;
 • semnatura persoanelor imputernicite precum si stampila;
 • obiectul actului;
 • motivele de fapt;
 • temeiul de drept;
 • numele persoanelor imputernicite;
 • mentiuni privind audierea contribuabilului;
 • posibilitatea de a fi contestat.

Actul administrativ fiscal prezentat in format electronic cuprinde aceleasi elemente ca si cel pe hartie , cu exceptia semnaturii persoanelor imputernicite precum si stampila acestora.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0