Consiliul de administratie – stiai ca?

Stiai ca:

  • Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni;
  • Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului;
  • Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membrii ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere;
  • Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general;
  • Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru AGA;
  • Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare, numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, supravegherea activitatii directorilor, pregatirea raportului anual, introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
  • Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
  • Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0