Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante – obligativitate

Potrivit Legii nr.76/2002, angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.

Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflat in una dintre urmatoarele situatii:

  • au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c);
  • nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
  • ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
  • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
  • cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
  • nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante, precum si comunicarea de catre angajatori a ocuparii locurilor de munca vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hartie sau in format electronic, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1A din Legea 76/2002, in anexa nr. 1A. Prin format electronic se intelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru comunicarea locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0