Cerinte pentru desfasurarea de activitati comerciale

• Daca derulati activitati comerciale este bine sa stiti ca orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi .

• Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat.

• Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.

• Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. Acordul nu se eliberează în următoarele cazuri:

a) contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;
d) se încalcă dispoziţiile ordonanţei 99/2000.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0