Cele 3 situatii cand se impune ajustarea cifrei de afaceri

Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit  şi pierdere, la cifra de afaceri netă  se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.

Exemple de situații care impun ajustarea cifrei de afaceri nete, prezentată în contul de profit şi  pierdere, pot fi următoarele:

    ‐ impozitul se determină în funcție de nivelul cifrei de afaceri;

    ‐ impozitul se datorează ca urmare a vânzării unui produs sau a unui serviciu;

    ‐ impozitul se colectează în numele autorităților, în legătură cu vânzarea unui produs sau a unui serviciu

Sursa: OMFP 1802/2014

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0