Ce trebuie sa stii despre rezerva legala si cum o calculezi ?

Atunci cand primesti o balanta contabila a firmei tale, trebuie sa stii ca in contul 1061 sunt inregistrate rezervele legale care se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege.

In legea societatilor comerciale se prevede ca din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pina ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Din punct de vedere fiscal, rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pina ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare.

Exemplu :

Pentru primul an de societatea are urmatoarele date :

Capital social= 400 lei
Venituri totale = 200.000 lei
Cheltuieli totale (fara cheltuiala cu impozitul pe profit) = 180.000 lei
Venituri neimpozabile : 300 lei
Cheltuieli nedeductibile = 200 lei
Baza de calcul rezerva = 200.000 lei -180.000 lei – 300 lei + 200 lei = 19.900 lei
Rezerva legala constituita in primul an
Potrivit calculelor 5% * 19.900 lei = 995 lei insa plafon minim rezerva = 20% * 400 lei = 80 lei.
Astfel societatea va constitui in primul an minim 80 lei rezerva legala in contul 1061.
Aceasta suma este si deductibila la calculul impozitului pe profit.

 

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0