Ce trebuie sa platesti daca ai un afisaj in scop de reclama ?

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate datorează plata unei taxe anuale bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă

Modul de calcul

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este între 0 şi 28 lei;

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este între 0 şi 20 lei ;

Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afişul, panoul sau firma, după caz.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Termenul de plata

Taxa se plătește anual, în două rate egale:

·         până la datele de 31 martie și

·         30 septembrie inclusiv.

Taxa de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

În cazul în care panoul, afişajul sau structura de afişaj este închiriată unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa.

Baza legala : art. 271 din Codul fiscal  

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0