Ce trebuie sa faci in cazul in care ai reziliat contractul de inchiriere pentru un imobil ?

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au obligaţia să înştiinţeze în scris în termen de 5 zile organul fiscal competent.
În acest sens se vor anexa, în copie, documentele din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere, cum ar fi : actul adiţional, declaraţia pe propria răspundere etc.
În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea co ntribuabilului, pe bază de documente justificative.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0