Ce trebuie sa contina dosarul de pensie ?

1. Pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • acte de vechime:

– carnetul de muncă (original şi copie);

– adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/ individual de muncă (original);

– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

 • actele de stare civilă ale solicitantului:

– BI/CI;

– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

2.      Pensia de invaliditate:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz;

3.      Pensia de urmaş:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în cazul urmaşului invalid (original);
 • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boală profesională.

Sursa : Casa Nationala de Pensii Publice

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0