Ce este un ONG si care sunt etapele de infiintare a unei asociatii non-profit ?

Ce este un ONG ?

Potrivit art. 4 din Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Care sunt etapele de infiintare a unui ONG ?

  • Prima etapa in vederea infiintarii unei asociatii non-profit este aceea de rezervare a denumirii acesteia. Numele unei asociatii nou infiintate nu trebuie sa fie asemanator cu al altei persoane juridice fara scop patrimonial. De asemenea, se interzice utilizarea unor sintagme in denumirea asociatiei care sa creeze confuzii.
  • A doua etapa este aceea de stabilire a sediului social al asociatiei non-profit. Sediul social poate fi stabilit intr-o casa sau un apartament, proprii sau inchiriate (in aceasta situatie se impune semnarea unui contract de inchiriere sau de comodat, intre ONG si proprietar). In cazul in care sediul social se va afla intr-un apartament este necesar si acordul vecinilor (se va intocmi un formular cu semnaturile acestora).
  • A treia etapa este aceea de redactare a documentelor de constituire. Principalele acte ale unui ONG sunt: Actul Constitutiv si Statutul. Prin Actul Constitutiv se aproba hotararea fondatorilor de a infiinta infiintare a unui ONG si se stabileste Consiliul Executiv, iar prin Statut se definesc scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul si drepturile membrilor. Acestea vor trebui autentificate si legalizate de un notar sau avocat.
  • A patra etapa este aceea de constituire a patrimoniului.  Potrivit Legii nr. 246/2005, patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.
  • A cincea etapa este cea de obtinere a cazierului fiscal. Fondatorii ONG-ului vor trebui sa obtina cazierul fiscal de la Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul.
  • A sasea etapa este aceea de depunere a dosarului ONG-ului. Acest dosar trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: dovada rezervarii denumirii, acte de identitate si cazierul fiscal ale fondatorilor, dovada sediului si a patrimoniului initial, actul constitutiv si statul. Pe langa aceastea, daca este cazul, si formularul cu semnaturile localnicilor (acordul vecinilor).
  • A saptea etapa este aceea de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
  • A opta etapa este aceea de obtinere a certificatului de inregistrare fiscala.
  • A noua etapa este aceea de crearea unei stampile a ONG-ului
  • Ultima etapa este aceea de deschiderea unui cont bancar la banca unde s-a contituit patrimoniul.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0