Ce este un certificat constatator?

In mai multe situatii ( de exemplu la banca ) se solicita pentru persoanele juridice un certificat constatator.

Ce este un certificat constatator ?

Certificatul constatator este un document eliberat de ONRC care prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:
• denumirea (firma);
• emblema;
• numărul de înregistrare în registrul comerţului;
• codul unic de înregistrare;
• starea firmei;
• forma juridică;
• sediul social/profesional;
• durata de funcţionare;
• obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
• capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
• asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
• Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
• cenzorii/auditorii financiari;
• sediile secundare;
• activităţi şi sedii autorizate;
• indicatorii din situaţiile financiare anuale;
• alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Tariful pentru eliberare conform H.G. nr. 902/2012 este de 45 lei si se eliberează pe loc .

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0