Ce este si cum se inregistreaza o intreprindere familiala?

Intreprinzatorii care vor sa desfasoare o activitate economica impreuna cu familia pot opta pentru constituirea unei intreprinderi familiale (fosta asociatie familiala), reglementata in prezent prin OUG nr. 44/2008.

Definitie: “Firma unui profesionist, intreprindere familiala, se compune din numele familiei sau a reprezentantului acesteia, la care se adauga sintagma „Intreprindere familiala”. 

Documentele necesare pentru inregistrarea unei Intreprinderi familiale la Registrul Comertului sunt:

  • Cererea de înregistrare;
  • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
  • Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
  • Cartea de identitate sau paşaportul fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
  • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
  • Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
  • Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
  • Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
  • Dacă este cazul: avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original); precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.); documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere); documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii: 90 lei – taxa de registru; 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0