Categorii de profesionisti care se inregistreaza la Registrul Comertului

Potrivit prevederilor din Noul Cod Civil, sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere. Inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa ceara inmatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in Registrul Comertului urmatoarele categorii de persoane fizice/juridice:

  • persoanele fizice autorizate;
  • intreprinderile individuale/familiale;
  • societatile;
  • companiile nationale si societatile nationale;
  • regiile autonome, grupurile de interes economic;
  • societatile cooperatiste;
  • societatile europene;
  • societatile cooperative europene si grupurile europene de interes economic cu sediul principal in Romania;
  • alte persoane fizice si juridice prevazute de lege.

Potrivit O.U.G, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege. Persoanele care nu au cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene pot obtine viza de lunga sedere, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru desfasurarea de activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale. De asemenea, asociatiile si fundatiile dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul.

Prin urmare, nu orice profesionist, are obligatia inregistrarii in registrul comertului.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0