Care sunt pasii pentru intreruperea temporara a activitatii firmei?

Pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului a aparut un comunicat cu privire la intreruperea temporara a activitatii firmei si care sunt pasii de urmat pentru a se realiza acest lucru. 

  • dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la oficiul registrului comerţului o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni;
  • este necesară completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare prin care să solicitaţi înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei, însoţită de o declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;

Alte documente obligatorii pentru înregistrarea întreruperii activităţii temporare a firmei sunt următoarele: 

  1. hotărârea AGA sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;
  2. certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
  3. dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare.
  • există posibilitatea să desemnaţi o altă persoană care să îndeplinească toate formalităţile legale necesare, caz în care trebuie depusă şi o împuternicire specială şi autentică, o împuternicire avocaţială sau o delegaţie, în original.
  • întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990.
  • în cazul în care, după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a ONRC.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0