Care sunt livrarile intracomunitare scutite de taxa cu drept de deducere?

 

Livrarile intracomunitare scutite de taxa cu drept de deducere sunt:

–    livrarile intracomunitare de  bunuri  catre o  persoana care ii comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru;

–    livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA; –    transferurile, ca operatiuni asimilate livrarilor intracomunitare de bunuri;

–    livrarile intracomunitare de produse accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din  25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia:

– livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica;

– livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati.

Baza legala: Codul fiscal

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0