Care este termenul de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata ?

Baza legala : art. 114 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură fiscală
Organul fiscal sau autorităţile publice competente, după caz, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a creditării unui cont bugetar.
Potrivit art. 114 alin. (6), cererea de îndreptare a erorilor poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0