Cand trebuie sa declare locatarul locatorului lucrarile de reconstruire efectuate la o cladire?

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

Prin lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere se înţelege acele lucrări care au ca rezultat creşterea valorii clădirii respective cu cel puţin 25%.

În cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depăşeşte 25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligaţia să o comunice locatorului.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0