Beneficiezi de indemnizatie de somaj ? Ce obligatii ai ?

Potrivit informatiilor ANOFM, beneficiarii indemnizatiei de somaj au urmatoarele obligatii :

sa se prezinte lunar la ANOFM pentru a primi sprijin in vederea încadrarii in munca;
sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt  înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplica în situaţia în care persoanele care beneficiaza de indemnizaţie de şomaj participa la programe de formare profesionala, organizate în condiţiile legii, a caror finanţare este asigurata din asistenţa financiara nerambursabila primita de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplica pe perioada în care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocuparii forţei de munca şi de formare profesionala oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca şi se afla în perioada de acordare a acestor servicii ;
sa caute activ un loc de munca;
sa înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate cu privire la apariţia starii de incapacitate temporara de munca şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

În situaţia în care apariţia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit în zile declarate nelucratoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeaza în zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, în prima zi lucratoare.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0