Aspecte privind stingerea creantelor fiscale prin plata

Dorim sa va prezentam cateva aspecte punctuale privind stingerea creantelor fiscale prin plata, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015:

  • Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata;
  • Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si un alt unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata;
  • In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:

a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa

b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale

c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor de la punctul   1 si 2

  • In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:

a) in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal

b) in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandatul postal;

c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice.

d) pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0