Aspecte esentiale cu privire la fisa postului

Fisa postului reprezinta un document obligatoriu, anexa la contractul individual de munca, ce trebuie adusa la cunostinta salariatului chiar de la incheierea contractului. Aceasta poate sa difere ca si structura, insa in principal ar trebui sa cuprinda informatii cu privire la urmatoarele lucruri:

  • Descrierea postului (denumirea postului; codul COR pentru pozitia respectiva; aptitudinile necesare postului; data intocmirii fisei de post; data luarii la cunostinta de catre angajat; data avizarii.);
  • Obiectivul principal al postului (scopul principal al postului
  • Integrarea postului in structura organizationala (structura departamentala);
  • Responsabilitatile principale ale postului (competentele/abilitatile/cunostintele/aptitudinile necesare pentru nivelul pozitiei respective; responsabilitatea si obligatiile privind siguranta si sanatatea muncii in conditiile de munca).

Fisa postului trebuie adusa la cunostinta angajatului inaintea semnarii contractului individual de munca, aceasta trebuie semnata si anexata mai apoi la contractul individual de munca. Orice modificare a fisei de post trebuie adusa la cunostiinta angajatului, sub o noua semnatura si anexare la contractul de munca.

Totodata angajatul are obligatia de a respecta activitatile si responsabilitatile inscrise in fisa postului. Pe de alta parte, art. 17 alin. 2 lit. d) din Codul muncii prevede faptul ca angajatorul trebuie sa informeze salariatul cu privire la functia/ocupatia conform specificatiei clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului.

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0