Adunarile generale – lucruri de stiut

Regasiti mai jos cateva aspecte cu privire la adunarile generale:

 • adunarile generale sunt ordinare si extraordinare;
 • cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare;
 • adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar;

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

 • sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;
 • sa aleaga pe administratori si cenzori;
 • sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
 • sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
 • sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
 • sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

 • schimbarea formei juridice a societatii;
 • mutarea sediului societatii;
 • schimbarea obiectului de activitate a societatii;
 • infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
 • prelungirea duratei societatii;
 • majorarea capitalului social;
 • reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 • fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 • dizolvarea anticipata a societatii;
 • conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 • conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 • emisiunea de obligatiuni;
 • oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

 

Comments are closed.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0