Acordarea de vouchere de vacanta

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 496 din data de 3 iulie 2014 a fost publicată Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă.

Legea prevede acordarea de  vouchere de vacanta de catre:

  •  instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii
  • regiile autonome
  • societăţile la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar
  • societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limitele menţionate anterior.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0