5 responsabilitati ale unui administrator legate de contabilitate

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. In acelasi timp, raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.

• Administratorii trebuie sa intocmeasca un raport care insoteste situatiile financiare anuale – raportul administratorului.

• De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Aprobarea manualului de politici contabile : in aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii.

• Tot administratorul (sau alta persoana care are obligatia gestionarii entitatii) raspunde pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere a patrimoniului.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0