5 lucruri importante despre dividende

  • Dividendele pot fi repartizate abia dupa inchiderea exercitiului financiar si aprobarea situatiilor financiare anuale;
  • Se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  • O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit ;
  • Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.
  • In cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0