10 lucruri esentiale despre declaratia fiscala

Stiai ca ?

  1. Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal;
  2. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale;
  3. Declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire;
  4. Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz;
  5. Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
  6. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale;
  7. Contribuabilul poate depune declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligatiile fiscale, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei;
  8. Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii rectificative;
  9. Declaratiile fiscale nu pot fi depuse si nu pot fi corectate dupa anularea rezervei verificarii ulterioare;
  10. Prin erori se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impunere.

Leave a Comment


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0